طراحی بهینه آزمون های زوال تسریع شده مخرب با حضور ریسک های رقابتی

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی صنایع-دانشگاه علم و صنعت ایران

2 دانشکده مهندسی صنایع- دانشگاه صنعتی ارومیه

چکیده

آزمونهای زوال تسریع شده ابزاری کارآمد جهت ارزیابی طول عمر محصولات با قابلیت اطمینان بالا می باشند.برای بسیاری از محصولات زوال یک محصول ناشی از چندین مکانیزم خرابی است،به عبارت دیگر چندین مکانیزم خرابی برای خراب شدن محصول با یکدیگر رقابت می کنند که این موضوع تحت عنوان ریسک های رقابتی مطرح می شود.همچنین در بسیاری از کاربردها،فرایند اندازه گیری زوال منجر به تخریب مشخصات فیزیکی و شیمیایی واحد های آزمون می شود که تحت عنوان آزمون های زوال تسریع شده مخرب مطرح می شوند.مشخصات اندازه کل نمونه،توالی اندازه گیری های مخرب، تعداد اندازه گیری ها در هر سطح تنش و متغیرهای تصمیم گیری دیگر در طراحی و اجرای موثر ADDT اهمیت دارند.بنابراین یک طرح آزمون بهینه برای آزمون ADDT با حضور ریسک های رقابتی با در نظر گرقتن محدودیت هزینه و حداقل کردن واریانس مجانبی براورد حداکثر درستنمایی چندک pام توزیع زمان شکست در شرایط استفاده ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Optimal design of accelerated destructive degradation tests in presence of competing risks

نویسندگان [English]

  • Morteza Agah 1
  • Rassoul Noorossana 1
  • Kamyar Sabri Laghaie 2
1 Industrial Engineering department, Iran University of Science and Technology
2 Faculty of Industrial Engineering, Urmia University of Technology
چکیده [English]

Accelerated Degradation Tests (ADTs) are useful tools in evaluating lifetime of high reliability products. Many products degrade due to multiple failure mechanisms. In other words, multiple failure mechanisms (competing risks) compete to put an end to the life of a product. In some applications, the process of degradation measurement destructs physical and chemical characteristics of test units. This kind of accelerated test is called Accelerated Destructive Degradation Test (ADDT). Sample size, sequence of destructive measurements, number of measurements in each stress level, and other decision variables are important in effectively designing and implementing an ADDT. Therefore, in this paper, the optimal design of an ADDT in presence of competing risks is studied. A sensitivity analysis on the results is reported to evaluate the robustness of the results to model parameters. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. .. . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reliability
  • Accelerated Destructive Degradation Tests
  • Competing Risk
  • Optimal Test Plan