کلیدواژه‌ها = بهینه‌سازی
تعداد مقالات: 4
1. چارچوبی کمّی برای انتخاب راهبردهای پاسخ به ریسک در شرکت‌های نوپا)مطالعه‌ی موردی: نانوفنّاوری)

دوره 35.1، شماره 2.1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 99-110

10.24200/j65.2018.7322.1810

مریم هاشمی؛ محمدمهدی لطفی؛ محمد علی وحدت زاد


2. پایش وضعیت و نگهداری از قابلیت اطمینان سامانه های تک کاره

دوره 34.1، شماره 1.1، بهار و تابستان 1397، صفحه 73-85

10.24200/j65.2018.5549

عاطفه مهرورز؛ محمدعلی صنیعی منفرد؛ محمدعلی فارسی؛ محمود شفیعی


4. بهینه‌سازی مدل مقدار اقتصادی تولید(E‌P‌Q) با تحویل سفارش به‌صورت گسسته

دوره 25، شماره 49، بهار و تابستان 1388، صفحه 101-105

سیدحمیدرضا پسندیده