کلیدواژه‌ها = الگوریتم ژنتیک
تعداد مقالات: 11
5. ارائه‌ی یک مسئله‌ی غیرخطی تولید - توزیع پیشنهادی با دو رویکرد حل برنامه‌ریزی غیرخطی و الگوریتم ژنتیک

دوره 35.1، شماره 2.2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 119-128

10.24200/j65.2018.6767.1542

امیرحسین نوبیل؛ سیدحمیدرضا پسندیده؛ حجت نبوتی