کلیدواژه‌ها = الگوریتم ژنتیک
طراحی مدل پویای استوار تصادفی برای مکان یابی و تخصیص شبکه خدمات سلامت با ظرفیت محدود و در شرایط اختلال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1402

10.24200/j65.2022.57263.2192

مهدی یوسفی نژاد؛ سیما غایب لو؛ بهنام جعفرپور؛ توحید فراش زاده