کلیدواژه‌ها = زنجیره‌ی مارکوف
تعداد مقالات: 3
1. بهینه‌سازی هم‌زمان قیمت و مدت ضمانت برای خانواده‌یی از محصولات چندقطعه‌یی

دوره 36.1، شماره 1.2، بهار و تابستان 1399، صفحه 15-24

10.24200/j65.2019.52582.1952

مظاهر ضیایی؛ سعیده کتابی؛ مهسا قندهاری


3. طراحی اقتصادی نمودار کنترل ۳E‌W‌M‌A-تعدیل شده برای پایش پروفایل‌های خطی ساده با رویکرد زنجیره‌ی مارکوف

دوره 31.1، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 11-20

امیرحسین امیری؛ محبوبه محبی؛ وحید برادران