نویسنده = سیدحمیدرضا پسندیده
تعداد مقالات: 2
2. بهینه‌سازی مدل مقدار اقتصادی تولید(E‌P‌Q) با تحویل سفارش به‌صورت گسسته

دوره 25، شماره 49، بهار و تابستان 1388، صفحه 101-105

سیدحمیدرضا پسندیده