اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 362
تعداد پذیرش 89
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 176
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 102

مقالات منتشر شده (از سال 1377)
تعداد دوره‌ها 25
تعداد شماره‌ها 58
تعداد مقالات 850
تعداد مشاهده مقاله 884248
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 690871
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 61 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 217 روز
متوسط زمان داوری 35 روز
متوسط زمان پذیرش 319 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 124 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 26 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 333 روز
درصد پذیرش 25 %