اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 333
تعداد پذیرش 66
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 150
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 95

مقالات منتشر شده (از سال 1377)
تعداد دوره‌ها 24
تعداد شماره‌ها 57
تعداد مقالات 816
تعداد مشاهده مقاله 859644
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 664372
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 69 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 230 روز
متوسط زمان داوری 37 روز
متوسط زمان پذیرش 336 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 125 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 25 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 257 روز
درصد پذیرش 20 %