اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 377
تعداد پذیرش 94
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 181
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 102

مقالات منتشر شده (از سال 1377)
تعداد دوره‌ها 25
تعداد شماره‌ها 58
تعداد مقالات 857
تعداد مشاهده مقاله 917258
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 708826
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 60 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 218 روز
متوسط زمان داوری 36 روز
متوسط زمان پذیرش 317 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 124 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 26 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 339 روز
درصد پذیرش 25 %