نویسنده = عبدالله افشار
تعداد مقالات: 3
2. بررسی تاثیر پارامتر‌های مختلف آبکاری بر ساختار و شکل پوشش‌هاب قلع

دوره 19، 24- ویژه مهندسی، بهار و تابستان 1382، صفحه 33-39

عبدالله افشار؛ مهدی یاری


3. ساخت آند‌های منیزیمی و کاربرد ان در حفاظت کاتدی

دوره 17، 19 - ویژه مهندسی، بهار و تابستان 1380، صفحه 50-56

عبدالله افشار