نویسنده = ابوالحسن وفایی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل دینامیکی غیر خطی سازه‌های بتنی با بادبند فولادی

دوره 17، 19 - ویژه مهندسی، بهار و تابستان 1380، صفحه 33-44

شریف شاه بیک؛ ابوالحسن وفایی؛ مسعود مفید


2. افزایش کارایی انتقال تکنولوژی

دوره 12، شماره 12، بهار و تابستان 1375، صفحه 13-25

ابوالحسن وفایی