نویسنده = یدالله مهرعلی‌زاده
تعداد مقالات: 1
1. جهانی شدن و پیامد‌های آن بر برنامه‌ریزی آموزشی دردانشگاه‌های ایران

دوره 18، ویژه نامه (( فناوری اطلاعات))، بهار و تابستان 1381، صفحه 67-74

یدالله مهرعلی‌زاده؛ محمد علی نائلی