نویسنده = منوچهر وثوقی
تعداد مقالات: 3
2. بررسی تاثیر بار الودگی و شرایط محیطی بر زدایش زیست‌شناختی تولوئن از فاضلاب در سیستم بی‌هوازی

دوره 19، 24- ویژه مهندسی، بهار و تابستان 1382، صفحه 58-61

منوچهر وثوقی؛ ایران عالم‌زاده


3. زیست‌فناوری محیط زیست

دوره 16، 18 - ویژه " زیست فناوری "، بهار و تابستان 1379، صفحه 7-16

منوچهر وثوقی