نویسنده = سید تقی اخوان نیاکی
تعداد مقالات: 1
1. طراحی یک سیستم کنترل کیفیت چند متغیره برای فرایند‌های تولید چند مرحله‌یی

دوره 19، 24- ویژه مهندسی، بهار و تابستان 1382، صفحه 74-79

سید تقی اخوان نیاکی