نویسنده = سید مسعود حافظ حقیقت
تعداد مقالات: 1
1. پیش‌بینی رشد دانه در آلومینیم خالص به روش مونت کارلو

دوره 20، شماره 28، پاییز و زمستان 1383، صفحه 29-37

سید مسعود حافظ حقیقت؛ علی کریمی طاهری