نویسنده = آیدین ناصحی
تعداد مقالات: 2
1. بهینه‌سازی سیستم لوله‌گذاری بین واحد‌های مجتمع پتروشیمی

دوره 22، شماره 34، بهار و تابستان 1385، صفحه 115-122

محمد رضا صفائیه؛ آیدین ناصحی


2. فرایند تحقق پروژه‌هااز ایده تا کاربری

دوره 20، شماره 28، پاییز و زمستان 1383، صفحه 79-85

محمد رضا صفائیه؛ آیدین ناصحی