نویسنده = کارو لوکس
تعداد مقالات: 2
1. مدل‌سازی موتور SR: بهبود مدل میلر

دوره 21، 30 - ویژه علوم و مهندسی، بهار و تابستان 1384، صفحه 51-63

محسن فرشاد؛ کارو لوکس؛ حسن غفوری


2. تلفیق همبافت و یادگیری عاطفی تفاوت زمانی در مهندسی کنترل

دوره 21، 30 - ویژه علوم و مهندسی، بهار و تابستان 1384، صفحه 13-21

جواد عبدی؛ فرزان رشیدی؛ کارو لوکس؛ علی خاکی صدیق