نویسنده = صمد ولی پورشکوهی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل عددی تاثیر پارامتر‌های موثر در فرایند تزریق در محیط‌های سنگی ناپیوسته

دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، پاییز و زمستان 1386، صفحه 93-100

صمد ولی پورشکوهی؛ علی مرتضوی