نویسنده = سید حسین ساداتی
تعداد مقالات: 1
1. کنترل پرواز تطبیقی غیرخطی با استفاده از گام به عقب و شبکه عصبی

دوره 23، 38 - ویژه مهندسی برق و کامپیوتر، بهار و تابستان 1386، صفحه 51-58

سید حسین ساداتی؛ محمد باقر منهاج؛ مهدی سبزه‌پرور