نویسنده = سید تقی اخوان‌نیاکی
تعداد مقالات: 4
2. کاربرد طراحی آزمایش‌ها در تعیین عوامل موثر در مشخصه‌های کیفی رگلاتور آب

دوره 22، شماره 36، پاییز و زمستان 1385، صفحه 81-85

شاروکین خنانشو؛ سید تقی اخوان‌نیاکی


3. بررسی روش‌های کنترل آماری فرایند برای داده‌های خود همبسته: مطالعه‌ی موردی

دوره 22، شماره 36، پاییز و زمستان 1385، صفحه 9-20

محمد صابر فلاح‌نژاد؛ سید تقی اخوان‌نیاکی


4. انتخاب پروژه‌های داهسازی با استفاده از شبیه‌سازی

دوره 22، شماره 34، بهار و تابستان 1385، صفحه 77-85

سید تقی اخوان‌نیاکی؛ علی اکبر آشوری