نویسنده = داریوش مولا
تعداد مقالات: 1
1. ارائه پیشنهاد‌هایی برای رفع مشکلات ارتباط میان صنایع و دانشگاه‌ها

دوره 12، 13- ویژه "ارتباط دانشگاه، دولت و صنعت"، پاییز و زمستان 1375، صفحه 26-28

داریوش مولا