نویسنده = مرداد معینی شاد
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد ترکیبات اکسیژنه و سوخت‌های گازی در خودرو‌ها به عنوان منابع انرژی قابل استفاده در بخش حمل و نقل

دوره 10، 7- ویژه "انرژی و جایگاه آن در ایران" (2)، بهار و تابستان 1373، صفحه 28-32

ناصر احمدی؛ مرداد معینی شاد؛ کورش صدیقی