نویسنده = جمشید کمالی
تعداد مقالات: 2
1. تکنولوژی چرخه سوخت هسته‌ای (2)

دوره 10، 7- ویژه "انرژی و جایگاه آن در ایران" (2)، بهار و تابستان 1373، صفحه 50-54

جمشید کمالی


2. تکنولوژی چرخه سوخت هسته‌ای (1)

دوره 9، 6- ویژه "انرژی و جایگاه آن در ایران"، پاییز و زمستان 1372، صفحه 75-79

جمشید کمالی