نویسنده = یوسف حجت
تعداد مقالات: 1
1. فعالیت‌های توسعه تکنولوژی در بخش صنعت سنگین

دوره 8، شماره 3، پاییز و زمستان 1371، صفحه 51-54

یوسف حجت؛ عباس حاج فتحعلی‌‌ها