نویسنده = پیمان اخوان
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تأثیر جریان دانش بر توسعه‌ی قابلیت‌ها و تمایلات تأمین‌کنندگان در یک زنجیره‌ی ارزش

دوره 34.1، شماره 2.1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 65-76

10.24200/j65.2018.20068

پیمان اخوان؛ علی شهابی پور؛ رضا حسنوی


3. مدلی برای بهینه‌سازی تسهیم دانش در تشکیل تیم‌های پروژه‌ی توسعه‌ی محصول جدید

دوره 33.1، شماره 2.2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 39-49

10.24200/j65.2018.5508

سیدمهدی حسینی سرخوش؛ پیمان اخوان؛ مرتضی عباسی