نویسنده = عبدالحمید اشراق نیای جهرمی
تعداد مقالات: 3
1. مسیریابی دوره‌یی شناورهای خدماتی با پنجره‌ی زمانی در صنعت نفت دریایی

دوره 35.1، شماره 2.2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 39-51

10.24200/j65.2019.51278.1903

روح اله ایقانی یزدلی؛ عبدالحمید اشراق نیای جهرمی


2. مسیریابی دوره‌یی گروه‌های خدمات فنی چاه‌ها در میدان‌های نفتی مشترک فراساحلی

دوره 35.1، شماره 2.1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 55-72

10.24200/j65.2018.7328.1809

روح اله ایقانی یزدلی؛ عبدالحمید اشراق نیای جهرمی


3. نمونه‌گیری پذیرش و افزونگی اجزاء: تعیین سناریوی بهینه در سیستم‌های k از m

دوره 34.1، شماره 2.2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 3-8

10.24200/j65.2018.20096

سعید ادیب فر؛ عبدالحمید اشراق نیای جهرمی