نویسنده = عبدالحمید اشراق نیای جهرمی
تعداد مقالات: 3
1. مسیریابی دوره ای شناورهای خدماتی با پنجره زمانی در صنعت نفت دریایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1398

10.24200/j65.2019.51278.1903

عبدالحمید اشراق نیای جهرمی؛ روح اله ایقانی یزدلی


2. مسیریابی دوره ای گروه های خدمات فنی چاهها در میادین نفتی مشترک فراساحلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1398

10.24200/j65.2018.7328.1809

عبدالحمید اشراق نیای جهرمی؛ روح اله ایقانی یزدلی


3. نمونه‌گیری پذیرش و افزونگی اجزاء: تعیین سناریوی بهینه در سیستم‌های k از m

دوره 34.1، شماره 2.2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 3-8

10.24200/j65.2018.20096

سعید ادیب فر؛ عبدالحمید اشراق نیای جهرمی