نویسنده = علی بزرگی امیری
تعداد مقالات: 6
1. ارائه‌ی مدل دوهدفه‌ی طراحی شبکه‌ی زنجیره‌ی تأمین خون با ملاحظه‌ی نظریه‌ی صف در شرایط بحران

دوره 35.1، شماره 1.1، بهار و تابستان 1398، صفحه 35-46

10.24200/j65.2019.7063.1679

فاطمه بیاتلو؛ علی بزرگی امیری؛ ابوالقاسم یوسفی بابادی


3. ارائه‌ی مدل مکان‌یابی ـ تخصیص دوهدفه و برنامه‌ریزی ظرفیت در طراحی شبکه‌ی تسهیلات سلامت

دوره 34.1، شماره 1.1، بهار و تابستان 1397، صفحه 63-72

10.24200/j65.2018.5548

زینب السادات توکلی؛ فرناز برزین پور؛ علی بزرگی امیری