نویسنده = اسماعیل مهدی زاده
تعداد مقالات: 4
1. بهینه‌سازی مسئله‌ی دوهدفه تلفیقی مکان‌یابی ـقیمت‌گذاری ـ صف

دوره 31.1، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 93-105

اسماعیل مهدی زاده؛ امین محمودی؛ وحید حاجی پور


2. ارائه‌ی یک الگوریتم ابتکاری برای حل مسئله‌ی یک‌پارچه‌ی تولید ترکیبی ـ برون‌سپاری تحت نظریه‌ی محدودیت‌ها

دوره 1-30، شماره 1.2، بهار و تابستان 1393، صفحه 101-107

اسماعیل مهدی زاده؛ سعید جلیلی؛ مهدی اقبالی


3. مدل موجودی چندمحصولی با محدودیت‌های فضای انبار، بودجه و کم‌ترین سطح خدمت در حالت کمبود پس‌افت جزئی

دوره 1-29، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 101-111

اسماعیل مهدی زاده؛ شهرام والی زاده؛ حمیدرضا پسندیده


4. حل مسئله‌ی موازنه هزینه ـزمان و کیفیت پروژه با استفاده از برنامه‌ریزی تصادفی چندهدفه

دوره 1-28، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 103-111

اسماعیل مهدی زاده؛ امید محسنیان