نویسنده = یحیی زارع مهرجردی
تعداد مقالات: 7
5. مدل‌سازی احتمالی مشارکت در مدیریت موجودی زنجیره‌ی تأمین پس‌رو

دوره 33.1، شماره 1.1، بهار و تابستان 1396، صفحه 113-121

10.24200/j65.2017.5581

میترا موبد؛ یحیی زارع مهرجردی؛ محمد صالح اولیا