نویسنده = مصطفی ستاک
تعداد مقالات: 3
2. برنامه‌ریزی شبکه‌ی تأمین با در نظر گرفتن ریسک

دوره 31.1، شماره 2.1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 25-35

معصومه مهرعلی دهنوی؛ عبدالله آقایی؛ مصطفی ستاک


3. مسئله‌ی مسیریابی وسیله‌ی حمل و نقل وابسته به زمان در گراف‌های چندگانه

دوره 1-30، شماره 1.2، بهار و تابستان 1393، صفحه 119-127

مصطفی ستاک؛ مجید حبیبی؛ حسین کریمی