نویسنده = علی بزرگی امیری
تعداد مقالات: 2
1. مدل جدید یکپارچه‌ی تولید سلولی، برنامه‌ریزی تولید و زنجیره‌ی تأمین با در نظر گرفتن مکان‌یابی انبارها

دوره 32.1، شماره 2.1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 47-58

علی بزرگی امیری؛ محمد کاظمی؛ شیما شفیعی‌گل؛ مهدی علینقیان


2. ارائه‌ی یک مدل لجستیک چندهدفه‌ی فازی برای توزیع اقلام امدادی و تخلیه‌ی مصدومین در زمان بحران

دوره 31.1، شماره 2.1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 15-23

علی بزرگی امیری؛ سید آرمین فتاحی