نویسنده = علی حسین‌زاده کاشان
تعداد مقالات: 2
1. طراحی سیستم پشتیبانی تصمیم مدل‌محور براییکپارچه‌سازی ارزیابی عملکرد پروژه و مدیریت ریسک(پروژه‌های سرمایه‌گذاری ساخت)

دوره 33.1، شماره 1.2، بهار و تابستان 1396، صفحه 129-139

10.24200/j65.2017.5598

مهدی سیفی ساری‌قیه؛ سید کمال چهارسوقی؛ علی حسین‌زاده کاشان


2. طراحی پیکره‌ی زنجیره‌ی تأمین برای محصول جدید (مطالعه‌ی موردی: شرکت تولیدی)

دوره 32.1، شماره 2.2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 15-25

سید مهدی مصطفوی؛ امیر البدوی؛ علی حسین‌زاده کاشان