کلیدواژه‌ها = برنامه‌ریزی ظرفیت
تعداد مقالات: 1
1. ارائه‌ی مدل مکان‌یابی ـ تخصیص دوهدفه و برنامه‌ریزی ظرفیت در طراحی شبکه‌ی تسهیلات سلامت

دوره 34.1، شماره 1.1، بهار و تابستان 1397، صفحه 63-72

10.24200/j65.2018.5548

زینب السادات توکلی؛ فرناز برزین پور؛ علی بزرگی امیری