کلیدواژه‌ها = ارزش‌گذاری دانش
تعداد مقالات: 1
1. ارائه‌ی مدلی برای ارزش‌گذاری دانش

دوره 25، شماره 49، بهار و تابستان 1388، صفحه 39-46

محمدباقر منهاج