کلیدواژه‌ها = طراحی آزمایشات
تعداد مقالات: 4
3. بهینه‌سازی چندهدفه‌ی مسئله‌ی مرکز تماس چندگانه بااستفاده از متدولوژی سطح پاسخ

دوره 1-30، شماره 1.1، بهار و تابستان 1393، صفحه 47-57

رضا برادران کاظم زاده؛ علی سلماس نیا؛ هادی دارابی