کلیدواژه‌ها = --
تعداد مقالات: 20
1. بررسی اثر ارتعاش قالب بر ریز ساختار حالت نیمه جامد آلیاژ AL7075 تولید شده به روش سطح شیب‌دار

دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، پاییز و زمستان 1386، صفحه 53-59

علی کریمی طاهری؛ مجتبی موحدی؛ هادی نیامنش


2. عیوب ایجاد شده در مواد مرکب زمینه آلومینیومی تولیدی به روش اکستروژن گرم پودر

دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، پاییز و زمستان 1386، صفحه 107-114

مهدی صیادی؛ محمد حسن مشکسار


3. چکیده مقالات به انگلیسی

دوره 21، 32- ویژه مهندسی، پاییز و زمستان 1384، صفحه 97-100


4. نقش پیر‌سازی مصنوعی بر خواص مکانیکی و ریز‌ساختار آلیاژ آلومینیم 319

دوره 21، 32- ویژه مهندسی، پاییز و زمستان 1384، صفحه 3-10

سعید شبستری؛ مهرشاد صنمی


5. چکیده

دوره 21، 30 - ویژه علوم و مهندسی، بهار و تابستان 1384، صفحه 96-93


6. طراحی مجموعه پیل سوختی بسپار جامد یک کیلووات

دوره 19، 24- ویژه مهندسی، بهار و تابستان 1382، صفحه 40-44

محمد کاظمینی


7. اهمیت موجودات زنده‌ی تراژنی در زیست‌فناوری

دوره 16، 18 - ویژه " زیست فناوری "، بهار و تابستان 1379، صفحه 23-29

فاطمه الستی؛ محمد حسین صنعتی


8. چکیده مقالات پژوهشی به انگلیسی

دوره 16، 18 - ویژه " زیست فناوری "، بهار و تابستان 1379، صفحه 108-105


10. معرفی مقالات پژوهشی ریاضی و مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی شریف

دوره 14، 15- ویژه تکنولوژی ، محیط زیست و توسعه پایدار، بهار و تابستان 1377، صفحه 73-84


11. خبرها

دوره 12، 13- ویژه "ارتباط دانشگاه، دولت و صنعت"، پاییز و زمستان 1375، صفحه 42-45


12. مطالعات انرژی در ایران

دوره 9، 6- ویژه "انرژی و جایگاه آن در ایران"، پاییز و زمستان 1372، صفحه 11-21

یدالله سبوحی


14. تحلیل دیوارهای برشی بتنی تخت سوراخ‌دار

دوره 9، شماره 5، بهار و تابستان 1372، صفحه 85-87

مصطفی توکلی؛ سعید رشیدی


15. سطوح مختلف توسعه و نقش تکنولوژی در آن

دوره 9، شماره 4، بهار و تابستان 1372، صفحه 19-21

حمید الیاسی


17. نگرشی بر ژل‌های پلیمری و ماهیچه‌های مصنوعی از دیگاه مهندسی پزشکی

دوره 9، شماره 4، بهار و تابستان 1372، صفحه 49-54

علی مقداری؛ مجید جعفریان؛ محسن شاهین‌پور؛ مهران مجرد


18. انتقال تکنولوژی و جنبه‌های اجتماعی آن

دوره 8، شماره 3، پاییز و زمستان 1371، صفحه 16-19

محمد توکل


19. خلاصه مقالات ارائه شده در کنفرانس‌ها

دوره 8، شماره 2، بهار و تابستان 1371، صفحه 52-55


20. خبرها

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1371، صفحه 34-41