کلیدواژه‌ها = گردشگری
تعداد مقالات: 1
1. نقش ویژگی‌های جمعیت‌شناختی در ریسک درک‌شده‌ی گردشگران خارجیِ سفرکرده به ایران

دوره 1-28، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 3-9

بهرام رنجبریان؛ محمدرضا جلیلوند