کلیدواژه‌ها = ارزیابی عملکرد
تعداد مقالات: 6
1. طراحی سیستم پشتیبانی تصمیم مدل‌محور براییکپارچه‌سازی ارزیابی عملکرد پروژه و مدیریت ریسک(پروژه‌های سرمایه‌گذاری ساخت)

دوره 33.1، شماره 1.2، بهار و تابستان 1396، صفحه 129-139

10.24200/j65.2017.5598

مهدی سیفی ساری‌قیه؛ سید کمال چهارسوقی؛ علی حسین‌زاده کاشان


2. ارزیابی عملکرد شرکت با استفاده از نسبت‌های مالی: کاربردی از رویکرد تحلیل پوششی داده بوت استرپ شده

دوره 32.1، شماره 2.1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 101-109

علی‌اصغر انواری رستمی؛ راحله کلاته رحمانی؛ محمدعلی آقایی؛ عادل آذر


4. تلفیق تحلیل شبکه‌یی پوششی داده‌ها و کارت ارزیابی متوازن به‌منظور بهبود ارزیابی عملکرد

دوره 31.1، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 3-10

عماد روغنیان؛ جواد انصاری فر؛ علی قوامی فر


5. رویکردی ترکیبی برای اجرای کارت امتیازی متوازن (B‌S‌C) در محیط فازی

دوره 1-30، شماره 1.1، بهار و تابستان 1393، صفحه 69-79

عادل آذر؛ راحیل شربتی؛ سید حمید خداداد حسینی