کلیدواژه‌ها = الگوریتم K-m‌e‌a‌n‌s
تعداد مقالات: 2
2. ارائه‌ی مدلی برای کمینه‌سازی مجموع متوسط فواصل درون‌خوشه‌یی در طبقه‌بندی مشتریان

دوره 1-29، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 113-121

ابوالفضل کاظمی؛ زهرا ضیایی کوچصفهانی