کلیدواژه‌ها = برنامه‌ریزی تولید
تعداد مقالات: 4
2. مدل جدید یکپارچه‌ی تولید سلولی، برنامه‌ریزی تولید و زنجیره‌ی تأمین با در نظر گرفتن مکان‌یابی انبارها

دوره 32.1، شماره 2.1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 47-58

علی بزرگی امیری؛ محمد کاظمی؛ شیما شفیعی‌گل؛ مهدی علینقیان


3. ارائه‌ی یک مدل ترکیبی برنامه‌ریزی تولید ـ کنترل موجودی غیر قطعی زنجیره‌ی تأمین حلقه‌بسته

دوره 1-30، شماره 1.2، بهار و تابستان 1393، صفحه 41-50

علیرضا طاهری مقدم؛ راشد صحرائیان


4. روشی برای برنامه‌ریزی تولید سیستم‌های گسسته‌ی چندمنظوره‌ی چند ذی‌نفعه

دوره 1-29، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 135-144

سید محمدعلی خاتمی فیروز آبادی