کلیدواژه‌ها = روش تاگوچی
تعداد مقالات: 2
1. ارائه‌ی یک مدل موجودی در زنجیره‌ی تأمین سه‌سطحی با در نظر گرفتن تقاضای احتمالی

دوره 33.1، شماره 1.2، بهار و تابستان 1396، صفحه 101-112

10.24200/j65.2017.5595

رامین صادقیان؛ گلناز طالبی لنگرودی


2. ارائه‌ی شاخص نوین «نسبت سیگنال به اغتشاش» چندمتغیره برای پاسخ‌های وابسته به هم

دوره 1-30، شماره 1.1، بهار و تابستان 1393، صفحه 3-12

مهدی بشیری؛ امیر حسین امیری؛ مجید جلیلی