کلیدواژه‌ها = پاسخ‌های وابسته به هم
تعداد مقالات: 1
1. ارائه‌ی شاخص نوین «نسبت سیگنال به اغتشاش» چندمتغیره برای پاسخ‌های وابسته به هم

دوره 1-30، شماره 1.1، بهار و تابستان 1393، صفحه 3-12

مهدی بشیری؛ امیر حسین امیری؛ مجید جلیلی