کلیدواژه‌ها = روش ابتکاری
تعداد مقالات: 2
1. طراحی مدل انتخاب پیمانکار با استفاده از روش تلفیقی فرایند تحلیل شبکه‌یی وروش ابتکاری(مطالعه‌ی موردی: پروژه‌های ساخت)

دوره 32.1، شماره 2.2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 131-138

مهدی کرباسیان؛ علی اقبالی بابادی؛ ابوالفضل غلامی


2. تأثیر مکان گلوگاه بر معیارهای عملکردی خط تولید در محیط سری انعطاف‌پذیر با ماشین‌های غیرمشابه

دوره 1-30، شماره 1.1، بهار و تابستان 1393، صفحه 13-24

نسیم نهاوندی؛ ابراهیم اسدی کنگرج؛ محمدرضا امین ناصری