کلیدواژه‌ها = مدل بومی طبقه‌بندی فرایندها در شهرداری
تعداد مقالات: 1
1. طراحی الگوی اثربخش مدیریت فرایندها در سازمان‌های عمومی با استفاده از چارچوب P‌C‌F و رویکرد B‌P‌M‌N

دوره 1-30، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 154-145

محمدعلی اعرابی؛ سید ابوالقاسم علوی؛ سعیده کتابی؛ مرتضی نصوحی