کلیدواژه‌ها = اختلال
تعداد مقالات: 4
2. مسئله‌ی مکان‌یابی هاب تک‌تخصیصه با در نظر گرفتن امکان اختلال در هاب‌ها: مدل‌سازی و ارائه‌ی الگوریتم حل

دوره 35.1، شماره 1.1، بهار و تابستان 1398، صفحه 119-133

10.24200/j65.2019.7201.1746

فرید ممیزی؛ سید کمال چهار سوقی؛ محمدمهدی سپهری؛ علی حسین زاده کاشان