کلیدواژه‌ها = زنجیره‌ی تأمین سبز
تعداد مقالات: 3
3. برنامه‌ریزی یک‌پارچه‌ی حمل‌ونقل و موجودی در یک زنجیره‌ی تأمین با در نظر گرفتن انتشار کربن

دوره 32.1، شماره 2.1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 59-69

سید حسام‌الدین انوار؛ احمد صادقیه؛ سید علی ترابی؛ محمدعلی وحدت‌زاد