کلیدواژه‌ها = پروژه‌های ساخت
تعداد مقالات: 1
1. طراحی مدل انتخاب پیمانکار با استفاده از روش تلفیقی فرایند تحلیل شبکه‌یی وروش ابتکاری(مطالعه‌ی موردی: پروژه‌های ساخت)

دوره 32.1، شماره 2.2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 131-138

مهدی کرباسیان؛ علی اقبالی بابادی؛ ابوالفضل غلامی