موضوعات = زنجیره تأمین
تعداد مقالات: 2
1. شبیه‌سازی زنجیره‌ی تأمین چندسطحی کسب و کارهای دارای محصولات زوال‌پذیر با در نظر گرفتن اثر وفاداری مشتریان

دوره 35.1، شماره 1.1، بهار و تابستان 1398، صفحه 81-90

10.24200/j65.2019.6985.1639

شیرین کریمی؛ سید محمد حاجی مولانا؛ سید مجتبی سجادی


2. ارائه‌ی مدل دوهدفه‌ی طراحی شبکه‌ی زنجیره‌ی تأمین خون با ملاحظه‌ی نظریه‌ی صف در شرایط بحران

دوره 35.1، شماره 1.1، بهار و تابستان 1398، صفحه 35-46

10.24200/j65.2019.7063.1679

فاطمه بیاتلو؛ علی بزرگی امیری؛ ابوالقاسم یوسفی بابادی