رویکرد نظریه بازی برای قیمت‌گذاری و تعیین میزان مصرف انرژی محصولات در یک زنجیره‌تامین با مشتریان حساس به مسائل زیست‌محیطی

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها، دانشگاه صنعتی اصفهان

2 عضو هیات علمی/دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

با رشد سریع صنعت، روزبه‌روز به تعداد وسایل مصرف‌کننده انرژی در دنیا افزوده می‌شود. با این که این وسایل با ماشینی کردن زندگی انسان‌ها از یک سو اسباب راحتی آن‌ها را فراهم کرده‌اند اما مصرف بی‌رویه انرژی این محصولات آسیب‌های جدی به محیط زیست وارد کرده است که عواقب این آسیب‌ها سبب شده تا عموم انسان‌ها نسبت به مسائل زیست‌محیطی حساسیت بیشتری نشان دهند به همین دلیل در این مقاله یک زنجیره تامین شامل دو تولیدکننده در نظر گرفته شده است که یکی از مشخصه‌های عملکردی برای محصولات این تولیدکنندگان مصرف انرژی است. هدف از انجام این مطالعه تحلیل رفتار این تولیدکنندگان در شرایط رقابت و پاسخ به این سوال است که در شرایطی که مشتریان نسبت به هزینه انرژی و مسائل زیست‌محیطی حساسیت دارند، تولیدکنندگان چقدر باید برای بهبود مصرف انرژی هزینه کنند و قیمت محصول نهایی را چگونه تعیین کنند تا بیشترین سود ممکن را به دست آورند؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A game theoretic approach for pricing and energy consumption in a supply chain with environmentally sensitive customers

نویسندگان [English]

  • Sajed Zare 1
  • Morteza Rasti-Barzoki 2
  • Seyed Reza Hejazi 2
1 Master of Science, Department of Industrial and Systems Engineering, Isfahan University of Technology
2 Department of Industrial and Systems Engineering, Isfahan University of Technology
چکیده [English]

In recent years, competition has grown stronger due to technological advances. Market members need to be careful and decide to remain competitive by using scientific tools. One of the important decisions of manufacturers in the competitive market is to decide on how much their products are compatible with the environment. One of the most important aspects of environmental compatibility is energy consumption and its pollution. With the rapid growth of the industry, the number of energy consuming devices in the world is increasing day by day. These devices made life easier for humans but excessive energy consumption of these products has caused serious damage to the environment, and the consequences of these damages have made the general public more sensitive to environmental issues. An effective factor in reducing energy consumption is improving energy efficiency in consumer products. Increasing energy efficiency in products that use fossil fuels will directly reduce greenhouse gas emissions and air pollution. For this reason, in this paper, we considered a supply chain consisting of two manufacturers. Each manufacturer produces a product that consumes a certain amount of energy when used to perform a specific task. It is assumed that manufacturers can reduce the energy consumption of their product by upgrading their production technology. The purpose of this study is to analyze the behavior of these manufacturers in a competitive environment and to answer the question that how much manufacturers need to spend on improving energy consumption and how to determine the price of the final product when consumers are sensitive to the cost of energy and environmental issues? The results show that by increasing public awareness of customers to the environmental issues, manufacturers have to reduce the energy consumption of their products. Another result shows that increase price of a unit of energy can make manufacturers increase the energy efficiency of their product.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply chain
  • energy consumption
  • Pricing
  • Game theory