رویکرد نظریه بازی برای قیمت گذاری محصول در یک زنجیره تامین دو سطحی با در نظر گرفتن تخفیف های مقداری و سیاست بازگشت

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی صنایع و سیستمها، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

2 عضو هیات علمی/دانشگاه صنعتی اصفهان

3 دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

10.24200/j65.2019.51905.1928

چکیده

این مقاله همکاری یک تأمین‌کننده و یک خرده‌فروش را بررسی می‌کند.‌‌‌‌‌ بازیکنان با تصمیمات موجودی، قیمت گذاری و تخفیف‌های مقداری مواجه هستند. ابتدا مسئله را در حالتی که تأمین‌کننده تخفیفی به خرده‌فروش نمی‌دهد، بررسی می‌کنیم. سپس حالتی را در نظر می‌گیریم که تأمین‌کننده بر روی قیمت خرید خرده‌فروش تخفیفی اعمال می‌کند. در ادامه یک بازی قیمت گذاری ارائه می‌شود، جایی که خرده‌فروش مقدار بهینه تخفیف خود به مشتریان را مشخص می‌کند و نهایتاً مدل با در نظر گرفتن هزینه‌های ثابت و متغیر حمل‌و‌نقل تجزیه و تحلیل می‌شود. در مسائل بررسی شده مشتری نهایی در صورت عدم رضایت از محصول آن را به خرده‌فروش با قیمتی متفاوت برمی‌گرداند و خرده‌فروش محصول بازگشتی را با قیمتی جدید در بازاری ثانویه می‌فروشد. نتایج نشان می‌دهد هماهنگی میان اعضا زنجیره تأمین با استفاده از تخفیف‌های مقداری سود تأمین‌کننده و خرده-فروش را به طور چشمگیری بهبود می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A game theoretic approach for product pricing in a two-echelon supply chain considering account quantitative discounts and return policies

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Ghasemi 1
  • Morteza Rasti-Barzoki 2
  • Hamid Zarei 3
1 Department of Industrial and Systems Engineering, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran
2 Isfahan University Of Technology
3 Department of Industrial and Systems Engineering, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran
چکیده [English]

In today’s business world, companies try to collaborate with each other without losing their own competitive powers. In this case, the concept of coopetition can describe these situations excellently. In this paper, collaboration between a supplier and a retailer in a decentralized supply chain has been examined through the use of quantitative discounts in a game theory model. In this model, the agents are faced with inventory, pricing, and discount-offering decisions. At first, this paper examines the problem in the case where the supplier does not offer any discounts to the retailer and obtains the results. Then the paper studies a situation that the supplier applies a discount on the retailer's wholesale price and retailer sells the product to the customers with the same amounts of discounts. In these situations, the paper models a sequential game that the supplier is the leader of the negotiations in order to obtain the Stackelberg Equilibrium. Also the retailer is allowed to set different prices for the customer according to the supplier's discount decisions. Finally, the model is analyzed by studying the fixed and variable transportation costs, using two scenarios in which the costs are paid by the supplier or the retailer. In the investigated problems, if the final customer is dissatisfied, the product is returned to the retailer at a different price, and the retailer sells the returned product at a new price in a secondary market. The results indicate that an increase in the retail price reduces the utilities of the customers from purchasing the product. Nevertheless, such increase also enhances the return price, leading to a greater incentive for the customers to return the purchased products. So an increase in the retail price can even increase the demands of customers. Also a numerical analysis shows that collaboration between the members of a supply chain through a discount contract can significantly improve the profits of the retailer and the supplier.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pricing
  • Inventory
  • Discount
  • Rate of return
  • Game theory