پیکربندی مجدد زنجیره تأمین هنگام توسعه محصول جدید با در نظر گرفتن استراتژی جایگزینی دومحصولی (مطالعه موردی: صنعت هدفون)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علم و صنعت

2 دانشگاه علم و صنعت ایران

3 دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

چکیده

ارائه محصولات جدید در محیط رقابتی کسب‌وکار الزامی است. پیکربندی زنجیره تأمین هنگام توسعه محصولات جدید، منجر به پیروزی در عرصه رقابت می‌شود. در تحقیق حاضر، یک مدل عددصحیح مختلط برای زنجیره تأمین چهار سطحی توسعه داده شده که در آن تصمیماتی همچون انتخاب اجزای زنجیره، میزان تولید و زمان طراحی محصول بهینه می‌شوند. برای نشان دادن کاربرد مدل، 15 مسأله‌ از صنعت لوازم دیجیتال با ابعاد مختلف به صورت دقیق حل شده است. تحلیل حساسیت بر روی پارامترهای قیمت فروش و هزینه تولید انجام شده که با افزایش ۱۰٪ قیمت فروش و ثابت بودن تقاضا، تابع هدف ۱۶٪ بهبود خواهد داشت. همچنین استراتژی جایگزینی دومحصولی با حالات مختلف تک‌محصولی مقایسه شده که حالت دومحصولی نسبت به بهترین حالت تک‌محصولی ۶٪ بهبود دارد. نوآوری اصلی مقاله، پیاده‌سازی استراتژی جایگزینی دومحصولی است و نشان داده شده که در بعضی مسائل واقعی استراتژی دومحصولی نسبت به حالت تک محصولی کارایی بهتری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

SUPPLY CHAIN REDESIGN FOR NEW PRODUCT DEVELOPMENT WITH DUAL-PRODUCT ROLLOVER STRATEGY (CASE STUDY: HEADPHONE INDUSTRY)

نویسندگان [English]

  • Ali Abdinezhad 1
  • Fahimeh Pourmohammadi 3
1 Iran university of science and technology
3 Industrial Engineering Department, Iran University of Science and Technology (IUST), Tehran, Iran
چکیده [English]

Introducing new products for companies in a competitive business environment is imperative. Designing the appropriate supply chain for the successful development of new products leads to growth and success in the competition. Supply chain design or configuration is essential for the success of a business since it can increase the profit of the whole supply chain. In supply chain management, we determine the link between network components, determine the inventory level in each part of the supply network, production quantity, manner of transportation, and other related problems. Also, During the new product development process, companies encounter decisions such as producing independent products, immediate replacement of a new product with an old one (single-product rollover strategy), or gradual replacement over several periods (dual-product rollover strategy). A dual-product rollover strategy can be more efficient and less costly in some cases, although it has been less paid. In the present study, the four-level supply chain (including suppliers, manufacturers, distributors, and customers groups) model for old and new products is presented by considering a dual-product rollover strategy. Objective function consists of net profit for manufacturers and distributors, cost of customer dissatisfaction, cost of unemployment resources, and cost of designing new products. Also, constraints control the equality between production and inventory with the flow of products, production capacity, product rollover strategy, shipping the goods after that connection determined and level of initial inventory. The model is solved by GAMS software using actual data from a company that is active in the digital appliance industry and produces wired and wireless headphones as non-independent products (it means with launching the wireless headphone, demand for wired headphones will reduce.). After presenting the results, sensitivity analysis is performed on the parameters to determine the most effective parameters on the objective function. Then the results of solving this model under a dual-product rollover strategy are compared with the single-product rollover strategy (The model can be changed into a single-product rollover strategy by modifying rollover parameter), and managerial insights are presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • New Product Development (NPD)
  • Dual-Product rollover strategy
  • Supply chain design
  • Supplier selection
  • Product Lifecycle