مکان‌یابی چنددوره‌ای پایدار هاب: رویکرد برنامه‌ریزی پویا

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی صنایع/دانشگاه کردستان

2 دانشگاه کردستان

چکیده

در این پژوهش، یک مدل برنامه‌ریزی ریاضی برای مسئله مکان‌یابی چنددوره‌ای پایدار هاب ارائه می‌گردد که در آن، تقاضای حمل‌ونقل وابسته ‌به‌زمان است و افق برنامه‌ریزی زمان-پیوسته است. مسئله به‌صورت یک مدل برنامه‌ریزی غیرخطی عدد صحیح آمیخته چندهدفه فرموله می‌شود که در آن، اهداف پایداری شامل کمینه‌سازی هزینه‌های سیستم حمل‌ونقل، کمینه‌سازی انتشار آلاینده‌ها در شبکه حمل‌ونقل و حداکثرسازی فرصت‌های شغلی ثابت و متغیر ایجادشده در اثر احداث هاب‌ها در طی افق برنامه‌ریزی می‌باشند. هم‌چنین، تعدادی نامعادله معتبر برای بهبود فرمول‌بندی مسئله ارائه می‌شود. برای حل مسئله، از دو روش محدودیت اپسیلون تکامل‌یافته و برنامه‌ریزی پویا استفاده می‌کنیم. نتایج حاصل از این دو روش، برای یک مسئله نمونه روی داده‌های شبکه ترکیه ارائه می‌گردد. برای اعتبارسنجی روش برنامه‌ریزی پویا، مجموعه داده‌های هوایی ایالات متحده مورد استفاده قرار می‌گیرد. نتایج نشان می‌دهد که روش برنامه‌ریزی پویا می‌تواند مسائل تا 25 گره و 6 دوره زمانی را حل کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sustainable multi-period hub location: A dynamic programming approach

نویسندگان [English]

  • alireza eydi 1
  • amir khaleghi 2
1 university of kurdistan
2 university of kurdistan
چکیده [English]

Today, many transportation systems use hub and spoke structures to transfer flow (good, message, passenger, etc.) from origin to destination. In such systems, the manager must plan for the location of the hubs and the allocation of other demand points to the hubs and other decisions during the planning horizon. Also, if the planning horizon is continuous-time, the manager must also determine the timing of implementing the decisions. To determine the optimal decisions during the planning horizon and the best time for implementing decisions (i.e. breakpoints) according to sustainability aspects, in this research, we present a mathematical programming model for a sustainable multi-period hub location problem in which the transportation demand between different origin-destination pairs is time-dependent and the planning horizon is continuous-time. The problem is formulated as a nonlinear multi-objective mixed integer programming model. Sustainability aspects are considered as objectives of the model. These objectives are: minimizing transportation system costs, minimizing emissions in the transportation network, and maximizing fixed and variable job opportunities created by hubs during the planning horizon. Also, some valid inequalities are presented for strengthen the formulation of the problem. To solve the problem, we first use the Augmented Epsilon Constraint method version 2 (AUGMECON2), and then, we use a dynamic programming approach to determine the optimal values of the breakpoints of the planning horizon. Using the proposed dynamic programming method, in each stage, some of decision variables are fixed and the number of variables in the original problem is reduced and instead of a nonlinear mixed integer programming problem, we solve a mixed integer linear programming problem that is easier to solve. The results of the AUGMECON2 method are presented for a sample problem on the Turkish network dataset. Also, the CAB dataset is used to validate the dynamic programming method. The results show that the dynamic programming approach can solve problems with up to 25 nodes and 6 time periods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hub Location Problem
  • Sustainability
  • multi-period planning
  • Continuous-time planning horizon
  • Dynamic programming