نویسنده = امیر حسین کوکبی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تغییرات ریز ساختار جوش سوپر الیاژ پایه نیکل ۵۲۰ UDIMET

دوره 20، شماره 28، پاییز و زمستان 1383، صفحه 22-28

فردین نعمت‌زاده؛ امیر حسین کوکبی؛ سید محمد مهدی هادوی؛ فرامرز عادلی